byder velkommen

Du skal være fyldt 18 år for at købe varer indeholdende alkohol hos uhrskov-vine.dk, læs mere her

er du over 18 år?

Beklager Kun Voksne

Her kan du læse vores handelsbetingelser - bla. ombytning, returnering, reklamationsret & betaling

 

Køb hos Uhrskov Vinhandel ApS

Der er ikke indgået en bindende købeaftale med Uhrskov Vinhandel ApS, før De har modtaget en ordrebekræftelse fra Uhrskov Vinhandel ApS.
Uhrskov Vinhandel ApS opbevarer ikke selve ordrebekræftelsen efter den er fremsendt til kunden.

Priser

Priserne på webshoppen kan variere, i forhold til vores butikspriser i Herning.
Alle priser er inkl. 25% moms og i Danske kroner, hvor intet andet nævnes.
Priserne er kun gældende indenfor Danmarks grænser, ekskl. Færøerne og Grønland.

Der tages forbehold for: 
 • Valutaændringer 
 • Force majeure 
 • Leveringssvigt 
 • Afgiftsændringer 
 • Udsolgte varer
 • Taste, tryk og skrivefejl

 

Salg Generelt

Den angivne pris ved bestillingstidspunktet, er den gældende bestillingspris. 
Uhrskov Vinhandel ApS forbeholder sig ret til at påregne et bestillingsgebyr på DKK 25,00 inkl. moms, hvor bestillingen ikke er foretaget via Uhrskov Vinhandel ApS' hjemmeside.
En bestilling slettes, såfremt den ikke er afhentet senest 4 hverdage efter bestillingen.

Afhentningsvarer faktureres til den aktuelle pris på bestillingstidspunktet, og prisen ændres IKKE hverken ved prisfald eller stigning.

Husk at du skal være fyldt 18 år for at købe varer med alkohol hos uhrskov-vine.dk

Særligt om butiksalg

Butikssalg: køb som er foretaget i vores butik på Uhrskov Vinhandel ApS.
Ved butikssalg er der INGEN kontant returret, da man har lejlighed til, at undersøge varen inden overdragelsen/risikoovergangen sker.
Varen skal tilbageleveres i original og ubrudt emballage, da varen efterfølgende skal kunne sælges som ny.

Levering

Der tages forbehold for udsolgte varer og udskudt leveringstid hos Uhrskov Vinhandel ApS' grossister. Vi sender pakker med Danske Fragtmænd og GLS, og de kører kun ud med pakker imellem mandag til fredag.
 

Gaveindpakning

Vi har desværre har vi ikke mulighed at gaveindpakke din bestilling(er) grundet gældende krav og retningslinjer omkring sikker indpakning og forsendelse af glas & plast emballage fra vores fragt leverandører GLS og Danske Fragtmænd. Vi prioriterer derfor altid en sikker indpakning samt sikker levering. Skulle du have brug for yderligere info eller spørgsmål er du naturligvis altid velkommen til at kontakte os på telefon 97120445.

 

Afbestilling

Ønsker De at afbestille eller annullere en allerede afgivet bestilling, bør det som udgangspunkt ske ved, at fremsende en e-mail med mærket " Afbestilling" til mail kontakt@uhrskov-vine.dk
Her bør bestillingstidspunkt samt ordrenummer fremgå. Har De modtaget en ordrebekræftelse pr. e-mail kan denne returneres til afsender med teksten "Afbestilling" indsat i emnetekst. Afbestilling bør ske inden kl. 14.00, til Uhrskov Vinhandel ApS samme dag, som bestillingen er foretaget.
 

Betaling

De mulige betalingsmåder er:
 • Dankort
 • Visa- og Masterkort 
 • ViaBill
 • Mobilpay 
 • Efter aftale (kun erhverv) 
 • Kontant (kun butikssalg)

Der er ikke mulighed for forudbetaling, idet kundens retsstilling her, er væsentlig dårligere end ved andre former for betaling.
Betalingsmåde 'EFTER AFTALE' kan kun benyttes af virksomheder og offentlige institutioner, og kun såfremt De i forvejen har opnået en betalingsaftale med Uhrskov Vinhandel ApS. Ønsker De en sådan aftale kan det for private virksomheder ske her og for offentlige virksomheder ske her.

Køberegler

Reklamationsret

Der ydes 2 års reklamationsret på produkter købt hos Uhrskov Vinhandel ApS. Forskellen på reklamationsret og garanti kan ses under Køberegler.

 
Reklamationsretten er kundens ret til, at reklamere over en vare, der har fejl eller mangler, som var til stede da varen blev solgt. Kunden har to år til, at finde fejl eller mangler på varen, som beviseligt er sælgerens ansvar. Bevisbyrden ligger de første 6 måneder hos forhandleren, de efterfølgende 1½ år ligger hos kunden. Reklamationsret er kundens lovfæstede ret. Hvis du er bosat i et andet europærisk land end Danmark, har du også mulighed for at bruge klagesystemet: “Online Dispute Resolution” https://webgate.ec.europa.eu/odr/ma...), hvor du indgiver din klage direkte på ODR-sitet, og oplyser vores mail: info@uhrskov-vine.dk.

Anvendelse af Reklamationsretten

Reklamation angående fejl og mangler skal meddeles Uhrskov Vinhandel ApS inden rimelig tid efter varens modtagelse.
Kunden opfordres på det kraftigste til, at afgive erklæring omkring produktets fejl eller mangel i forbindelse med reklamationen, idet undladelse kan betyde en forlængelse af afhjælpningsprocessen grundet fejlsøgning.
Varer der ikke indgår under reklamationsretten og/eller modtages uden forsvarlig emballage, vil blive omemballeret og der vil blive opkrævet et beløb svarende til Uhrskov Vinhandel ApS’s udgifter til nødvendig og forsvarlig emballering.
Varer der returneres på efterkrav eller som sendes uden porto nægtes modtaget af Uhrskov Vinhandel ApS.

Tilbagesendte varer som ikke indeholder fejl

Ved tilbagesendelse af defekte eller forkerte varer til Uhrskov Vinhandel ApS, hvor fejl eller defekt, defineret og angivet af kunden, ikke konstateres, vil varen blive tilbagesendt til kunden inklusiv et testgebyr.
Testgebyret er 200 pr. halve time inkl. moms. Testgebyret beregnes på baggrund af tid forbrugt i forbindelse med test og fejlsøgning.
Medsendes der tilbehør, skal antal og produktbeskrivelse medfølge. Medfølger der tilbehør, som ikke umiddelbart fremgår på det medsendte RMA skema (reklamationsskema), kan Uhrskov Vinhandel ApS ikke gøres ansvarlig for eventuel bortkomst af disse effekter.
Varer bør returneres med en fakturakopi hvor købstidspunktet for det reklamerede produkt fremgår, da varen ellers vil blive henlagt indtil der foreligger fakturakopi og evt. fejlmeddelelse på produktet.

Forsvarlig Returnering

Alle produkter, der returneres til Uhrskov Vinhandel ApS skal være forsvarligt indpakket.

Uhrskov Vinhandel ApS anbefaler, at varen returneres via sporet/tracking forsendelse. På den måde er der mulighed for at spore pakken i post systemet og det fjerner dermed enhver tvivl om, hvorvidt varen er blevet udleveret til Uhrskov Vinhandel ApS. Yderligere har kunden mulighed for, at kunne efterlyse pakken såfremt udlevering ikke har fundet sted.

Garanti

Garanti er en særlig aftale, der indgås mellem køber og sælger. Hvis kunden og sælgeren enes om, at der skal være en garanti på to år for en vare, så kan kunden i denne periode klage over alle typer af fejl og mangler. Det er i dette tilfælde sælgers ansvar at bevise, at fejlen skyldes mislighold fra kundens side. Garanti er ikke kundens lovfæstede ret.

Ombytningsret

Forbrugeren kan som udgangspunkt kræve, at få ombyttet en vare i stedet for at acceptere sælgers tilbud om, at få varen repareret. Det var omvendt indtil 1 januar 2002. Der er dog et meget vigtigt forbehold: Forbrugeren kan kun kræve ombytning, hvis ikke kravet påfører sælger uforholdsmæssige omkostninger i forhold til en reparation.

Rimelig Tid

I den nye købelov har forbrugeren altid to måneder til at reagere efter, at en fejl eller mangel ved en vare er opdaget. Man betragter således reklamationer inden for 2 måneder, som værende inden rimelig tid og dermed i overensstemmelse med loven. Reklamation kan godt foretages senere end to måneder og stadig være i rimelig tid, men det må antages at høre til sjældenhederne.

Formodningsreglen

Den sidste væsentlige ændring af købeloven, er den såkaldte formodningsregel, der betyder, at inden for de første seks måneder efter et køb formodes det, at fejlen var til stede ved købet. Rent praktisk betyder reglen, at forbrugerne sikres en lempeligere bevisbyrde inden for de første seks måneder og medfører, at forbrugeren indenfor de første 6 måneder har lettere ved at få varen ombyttet.

Fortrydelsesret

Du har 14 dages fortrydelsesret

I forbrugerkøb hvor bestillingen af varer foretages via telefon eller Internettet har forbrugeren 14 dages fortrydelsesret.
Fortrydelsesretten løber fra det tidspunkt hvor varen overdrages til forbrugeren. Skulle købet fortrydes indenfor 14 dage tilbagebetaler vi varens pris.
For at kunne benytte fortrydelsesretten, skal varen være afleveret til GLS eller anden fragtmand senest 14 dage efter modtagelsen.
Betingelsen for at anvende fortrydelsesretten er, at varen tilbageleveres i væsentlig samme stand, som ved overdragelsen. Hvis varen ikke tilbageleveres i væsentlig samme stand, ansættes varen skønsmæssigt af Uhrskov Vinhandel ApS ud fra en mulig salgsværdi.
Ved anvendelse af fortrydelsesretten skal varen venligst returneres i ORIGINAL EMBALLAGE. Manglende ORIGINAL EMBALLAGE medfører oftest en forringelse af salgsværdien, hvorfor De ud fra en vurdering foretaget af Uhrskov Vinhandel ApS, vil blive krediteret et tilsvarende mindre beløb svarende til forringelsen. I værste fald kan manglende ORIGINAL EMBALLAGE m.v. medføre, at købet ikke kan fortrydes.

Omkostninger ved at sende varen tilbage påhviler forbrugeren.

Uhrskov Vinhandel ApS returnerer beløbet inden 30 dage i overensstemmelse med forbrugeraftalelovens § 12c.

Sådan Returnerer du varen

Der er tre måder hvorpå De kan returnere varen på: 
 • De kan nægte at modtage varen fra postvæsnet. 
   - I denne sammenhæng beder vi Dem om, at gøre postvæsnet opmærksom på, at De straks kan returnere varen til Uhrskov Vinhandel ApS.
 • De kan modtage varen fra postvæsnet og efterfølgende inden for de 14 dage, returnere varen til Uhrskov Vinhandel ApS. 
   - I denne sammenhæng beder vi Dem vedlægge en kopi af fakturaen for de købte varer, som dokumentation for at den/de returnerede varer er købt hos Uhrskov Vinhandel ApS.
 • De kan aflevere varen i butikken indenfor 14 dage. 

Retur adresse er følgende:

Uhrskov Vinhandel ApS
Bredgade 56 
7400 Herning

Mærk pakken "Fortrydelsesret" og vedlæg kopi af købsfaktura, som dokumentation for, at den/de returnerede varer er købt hos Uhrskov Vinhandel ApS. Ordre beløbet returneres, (minus vores forsendelsespriser) til det brugte betalingskort.

Uhrskov Vinhandel ApS anbefaler, at varen returneres via sporet forsendelse (tracking). På den måde er der mulighed for at spore pakken i postsystemet og det fjerner dermed enhver tvivl om, hvorvidt varen er blevet udleveret til Uhrskov Vinhandel ApS. Yderligere har kunden mulighed for, at kunne efterlyse pakken såfremt udlevering ikke har fundet sted.

Varer der returneres på efterkrav eller som sendes uden porto nægtes modtaget af Uhrskov Vinhandel ApS.

Forsvarlig Returnering

Alle produkter, der returneres til Uhrskov Vinhandel ApS skal være forsvarligt indpakket.

Uhrskov Vinhandel ApS anbefaler, at varen returneres via sporet forsendelse (tracking). På den måde er der mulighed for at spore pakken i postsystemet og det fjerner dermed enhver tvivl om, hvorvidt varen er blevet udleveret til Uhrskov Vinhandel ApS. Yderligere har kunden mulighed for, at kunne efterlyse pakken såfremt udlevering ikke har fundet sted.
 

Særlige bestemmelser for erhvervsdrivende

Der gælder de samme salgsbetingelser som for forbrugere, dog med følgende modifikation:

 • Der er ingen fortrydelsesret for erhvervsdrivende 
 • Der gælder 1 års reklamationsret fra oprindelig fakturadato. Ombytning eller reparation medfører ikke, at der løber en ny 1 års reklamationsperiode 
 • Uhrskov Vinhandel ApS forbeholder sig ejendomsretten til varer købt på kredit, indtil den fulde købesum er lagt 
 • Alle omkostninger i forbindelse med håndhævelse af ejendomsforbeholdet påhviler køberen. 
 • Der påløber renter fra forfaldsdatoen med 1% pr. påbegyndt måned.

 

Er de i tvivl?

Såfremt der måtte opstå tvivlsspørgsmål, anbefaler Uhrskov Vinhandel ApS, at De retter henvendelse til os på mail: info@uhrskov-vine.dk eller på telefon: 97120445